Over Avia

Avia is actief is op het gebied van het strafrecht en het bestuursrecht. Doordat de advocaten van Avia zich louter met deze rechtsgebieden bezig houden, zijn wij in staat om u beter, sneller en goedkoper te helpen. Beter omdat een specialist nu eenmaal meer ervaring en kennis heeft binnen een bepaald rechtsgebied en daardoor weet welke strategie en argumentatie het beste zijn in uw zaak. Sneller en goedkoper omdat een specialist door ervaring al in een zeer vroeg stadium de slagingskans van een procedure in kan schatten. Bovendien zullen er minder uren in rekening gebracht worden aan het inlezen in regelgeving, jurisprudentie en literatuur omdat de kennis al aanwezig is.